Björn Nilsson

ENERGY MANAGER


Björn har under de senaste tre åren ansvarat för utveckling och implementering av metodiken för att utföra fullständiga energirevisioner och samtidigt utbildat flertalet nya ingenjörer för just denna uppgift.

Björn har varit inblandad i mer än 25 kompletta energirevisioner i över 14 olika länder.

Idag arbetar han med en ledande roll inom Solenco Energi där han primärt utför energimätningar och effektiviseringar inom en rad olika branscher.


									
						
Kontaktperson

Björn Nilsson

+46-704 84 76 56  
bjorn.nilsson@solenco.se