Björn Nilsson

ENERGY MANAGER


Björn har under de senaste tre åren ansvarat för utveckling och implementering av metodiken för att utföra fullständiga energirevisioner och samtidigt utbildat flertalet nya ingenjörer för just denna uppgift.

Björn har varit inblandad i mer än 25 kompletta energirevisioner i över 14 olika länder.

Idag arbetar han med en ledande roll inom Solenco Energi där han primärt utför energimätningar och effektiviseringar inom en rad olika branscher.


									
						
Kontaktperson

Björn Nilsson

+46-704 84 76 56  
bjorn.nilsson@solenco.se   bjorn.nilsson@solenco.se

Artikel Solenco Automation

Öka lönsamheten – Investera i energioptimering

Solenco tillgodoser industrins behov av kompletta lösningar inom energieffektivisering. Vi erbjuder hela kedjan från kompletta kartläggningar, förstudier och projektering till upphandling, projektledning, uppföljning och utbildning. Då vi jobbar med helhetslösningar får vi överblick över samtliga installationer, dess samverkan och aktuella behov. Våra projekt kan på så vis optimeras så att den slutgiltiga lösningen uppfyller förväntningarna.

Artikel Solenco Miljö och Hållbarhet

EPD & Klimatdeklaration

Vad är en EPD? EPD står för ”Environmental product declaration” och är en miljövarudeklaration av en byggprodukt enligt internationell standard. En miljödeklaration (dvs livscykelanalys på specifik produkt) görs i syfte att förmedla en transparent och jämförbar information. Desto mer specifika data som finns vid upprättandet av en EPD ger i slutändan en mer verklig bild […]

Artikel Solenco Miljö och Hållbarhet

Certifieringssystemet The Living Building Challenge

Hållbarhetscertifiering inom byggsektorn går ofta utöver nationell standard och bästa praxis. Att verkligen arbeta hållbart är ofta detsamma som att göra en positiv inverkan på sin omgivning, både miljömässigt och socialt. Detta kan till exempel innebära att byggnaden ska ge tillbaka till sin omgivning. När Living Building Challenge (LBC) lanserades 2006 lades ytterligare press på […]