Energikartläggning

Komplett kartläggning av alla typer av byggnader och installationer inklusive samverkan med olika typer av processmaskiner. Alla kartläggningar bygger på uppmätta värde och välgrundade investeringsbedömningar. […]

Komplett kartläggning av alla typer av byggnader och installationer inklusive samverkan med olika typer av processmaskiner. Alla kartläggningar bygger på uppmätta värde och välgrundade investeringsbedömningar.

Solenco är certifierade för att utföra energikartläggningar enligt EN16247-2&3 i Sverige och Danmark.

Rapport
Rapporten är indelad i en del för varje typ av system. För varje system beräknas och prioriteras åtgärderna som både enskilda åtgärder eller kombinerade enligt kundens ekonomiska krav (ROI).

Presentation
Efter att rapporten levererats blir den också presenterad muntligen för att diskutera alla de föreslagna åtgärder som beskrivs i rapporten.

← Tillbaka till tjänster