Pannoptimering

Optimering ger både bränslebesparing och utsläppsminskningar, oftast med enkla justeringar och låga kostnader.

  • Verkningsgradberäkningar
  • NOx-kostnader
  • Bränsletyp (möjlighet till bränslebyte?)
  • Economizers
  • Luftförvärmare
  • Typ av bottenblåsfunktion (gäller ångpanna)
  • Rökgaskylare/rökgaskondensorer
  • Vattenreningsanläggning (regenerativ etc)

← Tillbaka till tjänster