Tjänster

Energikartläggning

Komplett kartläggning av alla typer av byggnader och installationer inklusive samverkan med olika typer av processmaskiner. Alla kartläggningar bygger på uppmätta värde och välgrundade investeringsbedömningar.

Solenco är certifierade för att utföra energikartläggningar enligt EN16247-2&3 i Sverige och Danmark.

Rapport
Rapporten är indelad i en del för varje typ av system. För varje system beräknas och prioriteras åtgärderna som både enskilda åtgärder eller kombinerade enligt kundens ekonomiska krav (ROI).

Presentation
Efter att rapporten levererats blir den också presenterad muntligen för att diskutera alla de föreslagna åtgärder som beskrivs i rapporten.

Process

Process innebär att flera teknikområden samverkar för att skapa en produkt. Med många års erfarenhet och en bred kompetens inom flertalet industrisegment hjälper Solenco kunden att energioptimera processutrustningar utan att påverka produkten.

 • Mediaförsörjning till processmaskiner, uppmätning av effekter (kyla/värme/el)
 • Processreglering
 • Pastörer/sterilisatorer
 • Torkprocesser (papper, trä, livs- och läkemedel)
 • Plastsprutor
 • CIP-anläggningar

Pannoptimering

Optimering ger både bränslebesparing och utsläppsminskningar, oftast med enkla justeringar och låga kostnader.

 • Verkningsgradberäkningar
 • NOx-kostnader
 • Bränsletyp (möjlighet till bränslebyte?)
 • Economizers
 • Luftförvärmare
 • Typ av bottenblåsfunktion (gäller ångpanna)
 • Rökgaskylare/rökgaskondensorer
 • Vattenreningsanläggning (regenerativ etc)

Tryckluft/Blåsmaskiner

 • Energieffektivisering
 • Val av komponenter
 • Förstudier och behovsanpassning
 • Projektering

Energi KPI

Process innebär att flera teknikområden samverkar för att skapa en produkt. Med många års erfarenhet och en bred kompetens inom olika typer av industriella processer kan vi hjälpa er att mäta, ta fram och följa upp rätt KPI:er (Key Performance Indicators) för att åskådliggöra processerna som producerar produkten mest kostnadseffektivt.

En del av något större

Solenco Energi ingår i koncernen Solenco AB – en portfölj av bolag som tillsammans erbjuder konsulttjänster inom energi och miljö. Solenco Energis verksamhetsområden är huvudsakligen inom kartläggningar och mätningar.

Läs mer →